About

Kritiek op basis van argumenten is al sinds geruime tijd uit de mode. In het democratische kapitalisme wordt kritiek uitsluitend erkend en geaccepteerd als ze zich als één van vele vrijblijvende meningen uit naam van het algemeen belang constructief in de maatschappelijke discussie mengt. De criticus moet partij kiezen voor het bekritiseerde en alternatieve verbeteringsvoorstellen doen, dus de partijdige domheid van de publieke opinie aan den dag leggen om gehoor te vinden.

Dat is niet onze zaak. Wij willen er niet aan bijdragen dat de voorwerpen van onze kritiek beter functioneren. Zoveel weten wij namelijk zeker: de oorlogen en de ellende van deze wereld komen niet voort uit het falen van de politiek; de werkloosheid, de uitbuiting in de fabrieken en de vervuiling van levensmiddelen – van de lucht tot het BSE-vlees – zijn geen misstanden van de markteconomie; en de vreemdelingenhaat van een aanzienlijk aantal onderdanen is geen eclatante afwijking van het alom gewaardeerde patriottisme van democratische naties.

Dat alles zijn onvermijdelijke gevolgen van de belangen van staten en hun kapitalistische raison d’état, waarin het niet draait om zulke trivialiteit als het welzijn van mensen maar om hun instrumentalisering – als werknemers en werklozen – voor de kapitalistische groei. Daar deze orde niet te verbeteren valt – ze functioneert toch al veel te goed! – hebben wij ook geen hervormingsvoorstellen en geen ideeën voor een alternatief  politiek beleid. In plaats daarvan beweren wij: het ligt aan het systeem.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.