Archief voor januari, 2014

Het mensenrecht (inzake verkiezingen)

januari 30, 2014

P { margin-bottom: 0.08in; }
Artikel 21: “De wil van het volk moet de grondslag zijn van het gezag van de regering; deze wil moet tot uiting komen in periodieke en eerlijke verkiezingen, die gehouden moeten worden krachtens algemeen en gelijkwaardig kiesrecht en bij geheime stemmingen of volgens een procedure, die evenzeer de vrijheid van de […]